Nieuwsbrief 3 - Juli 2020
Jaar 1 van LINK zit erop!
We kijken terug op een mooi eerste jaar met LINK. Van velen van jullie hebben we feedback ontvangen en op basis daarvan gaan we volgend schooljaar nog enige verbeteringen doorvoeren. Iedereen dank voor de positieve bijdrage!
In deze nieuwsbrief vind je twee praktijkverhalen: een van de LINK-groep die het hele jaar in Andel heeft gedraaid voor groep 8-leerlingen, en een verhaal van een zorgcoördinator die een belangrijk oudergesprek te voeren had.
Verder wordt het ISK-team aankomend jaar versterkt met Jenneke Lannoye, die naast haar baan bij Pasvorm monitoring zal gaan uitvoeren voor de ISK. We hebben een overzichtje gemaakt van met wie een school waarover contact heeft. 
Dan kondigen we het thema aan dat we vanuit LINK graag volgend jaar met jullie willen exploreren: Welbevinden op school. En tot slot: voor iedereen een hele fijne vakantie gewenst!

Namens alle collega's,
Karin Schreuder
Coördinator LINK NT2-centrum
De LINK-taalklas in Andel
In Andel heeft sinds oktober 2019 een LINK-taalklas gedraaid: iedere woensdagochtend gevarieerd Nederlands taalonderwijs voor anderstalige groep 8 leerlingen. En zonder de hulp van Rianne Dekker, coördinator voor nieuwkomers van schoolvereniging De Stroming, was dat nooit gelukt want het was een hele organisatie om leerlingen van vier basisscholen op 1 locatie te verzamelen.
Wat deden we daar?
De groep startte met 10 leerlingen en toen ik het in maart overnam, waren er nog zeven leerlingen: zes Syrische en één Poolse; allemaal zo’n jaar of vier in Nederland. We hebben gewerkt aan de spreek-, schrijf- en luistervaardigheid van de leerlingen door te werken uit de methodes Nieuw Nederlands, Van Woorden Weten en Beter Lezen. Daarnaast gebruikten we ook SchoolTV filmpjes en het nieuws, (rollen)spellen en creatieve (schrijf)opdrachten. Ook kregen de kinderen iedere week een half uur tot drie kwartier de tijd voor hun eigen schoolwerk, zodat de LINK-docent hen hiermee kon helpen. 

Ervaringen van de kinderen
Op woensdag 1 juli hebben we afscheid van elkaar genomen met een high tea met heerlijke Syrische en Nederlandse lekkernijen. Hoe de kinderen de taalklas hebben ervaren vertellen ze zelf:

“Ik was altijd heel druk op school en dacht dat dat grappig was. Nu ben ik rustiger en heb veel geleerd, meer dan andere jaren.”
“Ik heb veel geleerd en hard gewerkt. Ik ben trots op het gedicht wat ik heb geschreven en dat ik nu beter Nederlands spreek en schrijf dan eerst.”
“Ik ben beter geworden in taal en spelling en heb meer contact met Nederlandse kinderen.”
“Ik heb geleerd hoe ik met een woordenboek moet werken. Ik was niet zo goed in begrijpend lezen, daar haal ik nu betere cijfers voor. Bedankt dat jullie me hebben geholpen! Ik vind het mooi dat Nederlanders goed geheimen kunnen bewaren.”
“Ik vond het leuk om verhalen te schrijven en dat jullie zeggen dat ik later schrijver kan worden. Jammer dat we tijdens de corona tijd niet naar de taalklas konden komen. De mindmap vond ik ook heel leuk om te maken!”
Wat missen ze op de eigen school?
Op de vraag hoe de kinderen het vonden om op woensdag niet in hun eigen groep te zijn zeiden ze: 

“Ik vind het fijn om hier te zijn.”
“Ik ben liever hier.”
“Ik heb mijn eigen groep ook gemist.”               
“Ik blijf liever in mijn eigen groep, dan hoef ik niet met de auto naar school.”
“Ik vind het leuk om hier te zijn, maar ik heb mijn klasgenoten ook gemist. Soms wordt er over dingen gepraat waar ik niet bij was.”


Volgend schooljaar...
Volgend schooljaar zal Andel niet meedoen met het LINK-programma. Enerzijds omdat er niet voldoende NT2-leerlingen zijn en anderzijds doordat het leerlingvervoer niet gesubsidieerd wordt door de gemeente. Het afgelopen jaar heeft Rianne Dekker iedere week zelf twee leerlingen van Dussen naar Andel vervoerd, maar dit is voor aankomend jaar niet haalbaar. Jammer maar zeer begrijpelijk! Er wordt in Andel wel gewerkt aan een taalklas voor leerlingen van groep 1 - 7. Een mooi initiatief en we blijven graag van elkaars activiteiten op de hoogte. Wij hebben in ieder geval met veel plezier deze groep gedraaid!

Marianna Ferwerda
LINK-docent
De tolkentelefoon 
Nehad is bijna 16 jaar en zit sinds 2 jaar op De Schans in Sleeuwijk. Door zijn taalachterstand kan hij niet overgaan naar leerjaar 4 en het leek ons een goede keuze een overstap te maken naar MBO 1 (entree) waar hij zijn praktische en communicatieve kwaliteiten verder zou kunnen ontwikkelen. Ik had Karin van LINK uitgenodigd om mij te helpen de boodschap aan ouders te brengen. Karin stelde voor de tolkentelefoon bij het gesprek te gebruiken.
 
Scepsis
Ik ben daar persoonlijk niet mee bekend en het feit dat je per minuut voor deze dienstverlening betaalt, maakte mij nog terughoudender. Als dan ook leerling en moeder verkondigen dat dit echt niet nodig is, voelde ik me eerlijk gezegd ongemakkelijk dat Karin toch de hulpdienst ging inschakelen. 
Ze belde het nummer van Global Talk (zoals de organisatie officieel heet) en er was direct contact; ze gaf de gewenste taal op en hoe lang het gesprek ongeveer zou duren en daarop werden we meteen doorgeschakeld: de tolk stelde zich voor, de mobiel lag op tafel en er werd vertaald. 


 
Alleen meeluisteren?
Moeder en leerling gaven opnieuw aan dat een tolk echt niet nodig was waarop Karin aan de tolk vroeg alleen mee te willen luisteren en stand-by te blijven. ‘Wel ja’, dacht ik ‘en de meter loopt….’.
Toen het gesprek echt inhoudelijk begon te worden, werd er toch steeds meer een beroep op de tolk gedaan. Moeder ging in haar eigen taal tegen de tolk praten en het was opvallend hoe anders ze in haar eigen taal sprak: in het Nederlands moest ze haar gedachten eerst omzetten naar de vreemde taal. In haar eigen taal toonde ze emotie, het gesprek kreeg diepgang en werd echt. Geen handen-en-voeten-gesprekje meer maar een oprechte uitwisseling van ideeën en wensen ten aanzien van het voorstel van de school. We hadden elkaar begrepen en de tolk had daar uiteindelijk toch een belangrijke bijdrage aan geleverd. 
Dus ondanks mijn terughoudendheid en die van moeder en leerling in aanvang, heeft dit gesprek met tolk in 22 minuten een echt gesprek opgeleverd met misschien wel een andere bepalende uitkomst.
 
Wil Verhoeven
Zorgcoördinator Schans Sleeuwijk

Met wie heeft uw school contact over ISK-leerlingen?


Inge Hoogeslag
Coördinator Schakelen en Uitstroom
 
E: i.hoogeslag@iskdetoekomst.nl
T: 06 - 14 03 88 02
Tweedejaars ISK-leerlingen laten we – als hun taalniveau voldoende is – graag lessen volgen op een Nederlandse school van hun niveau. Vaak gaat dat om vakken als Engels en Wiskunde of praktijkvakken. Dit noemen we schakelen. Mijn andere taak is het coördineren van de uitstroom van de ISK-leerlingen. Vanuit die taken heb ik contact met alle scholen in de regio zolang de leerlingen bij ons op school zitten. 


Jenneke Lannoye
Coördinator Monitoring

E: jlannoye@swvpasvorm.nl
T: 06 - 43 56 15 83


De ISK en Pasvorm willen graag betrouwbare gegevens verzamelen over hoe ISK-leerlingen het doen in het onderwijs waar ze naartoe uitstromen. Ik zal deze monitoring uitvoeren door minimaal twee keer per jaar met de scholen in gesprek te gaan. Tijdens deze gesprekken kijken we of de leerling naar verwachting presteert en welke extra hulp er eventueel nodig is. Ook gaan wij met de leerlingen zelf in gesprek over de voortgang en het wel-bevinden. Daarnaast kun je zelf contact opnemen voor begeleiding of advies ten aanzien van de oud ISK-leerlingen. 

 


Karin Schreuder
Coördinator
LINK

E: karin@linknt2.nl
T: 06 – 15 08 15 46
W: www.linknt2.nlLINK biedt NT2’ers van 11 – 20 jaar taalondersteuning in kleine groepen gedurende 2 – 4 uur per week. Doel is hun succeskansen in het onderwijs waar ze cognitief thuishoren, te optimaliseren. Ik ben eerste aanspreekpunt voor aanmeldingen, planning, intake en evaluatie. Uitvoering van de taalondersteuning gebeurt door een klein team gespecialiseerde docenten. LINK-taalondersteuning staat open voor alle leerplichtige NT2’ers die maximaal 6 jaar in Nederland zijn.


 
Welbevinden op school
Als kenniscentrum wil LINK/ISK graag haar ervaring en expertise delen met het scholenveld in Gorinchem en omstreken. Zo hebben we afgelopen jaar aandacht besteed aan de warme overdracht en ouderbetrokkenheid. Aankomend jaar willen we de aandacht richten op het welbevinden van NT2'ers in het Nederlandse onderwijs. Wij krijgen geregeld signalen dat de aansluiting met Nederlandse leeftijdgenoten moeizaam verloopt en dat terwijl wij onze leerlingen bijna zonder uitzondering kennen als hele aardige en gemotiveerde jonge mensen, die misschien niet zo assertief zijn als Nederlandse jeugd maar zeker geen kwaad in de zin hebben. Ook LOWAN besteedt op haar studiedag  14 september a.s. aandacht aan dit onderwerp. Met betrekking tot welbevinden valt dus waarschijnlijk niet alleen hier maar ook op landelijke schaal winst te behalen.
Tot slot...
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via nieuwsbrief@linknt2.nl of raadpleeg de website: www.linknt2.nl.

Dan rest ons alleen nog jullie een hele fijne zomervakantie toe te wensen, geniet ervan!

Team LINK & team ISK De Toekomst

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *