Aanmelden

Alle informatie over de aanmeldingsprocedure vindt u hier. Ook kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden.

Van alle nieuwe leerlingen hebben we de volgende documenten nodig:


1. Een kopie van de verblijfspas, paspoort of ID kaart
2. Een BRP, dit is een document van de burgerlijke stand van de woonplaats van de leerling.

Let op: de nationaliteit en de datum van vestiging in Nederland moeten op het BRP-document vermeld staan. Dit document kunt u digitaal aanvragen bij uw gemeente.


    Contact