logo

Welkom bij LINK, hét NT2-centrum voor Gorinchem en omstreken. Via LINK kan uw school gerichte hulp krijgen bij een of meer van de volgende onderdelen.

1. Taalondersteuning voor NT2-leerlingen

Een NT2-docent geeft op uw school 2 uur per week extra taalondersteuning aan de NT2’ers. Zij werken gericht aan het vergroten van de woordenschat, strategieën voor begrijpend lezen, pre-teaching van moeilijke teksten en spreekvaardigheid. In overleg met de school worden de prioriteiten bepaald en goed contact met mentor en/of docent Nederlands helpt om het rendement van deze lessen te optimaliseren.

2. Professionalisering voor docenten

NT2-bewust lesgeven is geen hogere wiskunde maar vraagt wel alertheid en de bereidheid om te checken of alle leerlingen begrepen hebben wat u gezegd heeft. Obstakels voor een NT2’er zijn snel spreken, uitdrukkingen gebruiken, niet goed articuleren, belangrijke dingen alleen mondeling vermelden, zonder visuele en gestructureerde taalsteun. Het grootste probleem voor NT2’ers in het VO blijkt te zijn ‘snappen wat de bedoeling is’. Door middel van workshops, intervisie en/of lesbezoeken helpt LINK de benodigde kennis en bewustwording bij docenten te ontwikkelen.

3. NT2-beleid voor VO-scholen

Heeft uw school al een NT2-coördinator? En is er NT2-beleid geformuleerd? Op welke manier kan en mag de school maatwerk toepassen voor NT2’ers en hoe zorgt de school ervoor dat afspraken over toetstijdverlenging of mondeling toetsen schoolbreed bekend zijn en gehanteerd worden? De professionals van LINK helpen uw school een goede infrastructuur voor NT2-leerlingen op te zetten.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.