ISK Mollenburgseweg

Er worden twee lesgroepen ondergebracht de locatie Mollenburgseweg. Hier leren nieuwe Nederlanders vanaf 15 jaar de Nederlandse taal en worden ze voorbereid op vervolgonderwijs. 

 
 
Contact