Nieuwsbrief Oktober 2019

 
logo

LINK-lessen van start!

In week 3 van het nieuwe schooljaar zijn de lessen van LINK-taalondersteuning van start gegaan. Circa 60 NT2-leerlingen uit groep 8 en het voortgezet onderwijs krijgen 2 – 4 uur per week extra taalondersteuning door docenten van ISK De Toekomst.
Er is een groep in Andel en een groep in Leerdam, de overige lessen worden op de (nieuwe) locatie van ISK De Toekomst gegeven, aan de Willem de Vries Robbéweg 27 te Gorinchem (gebouw Omniacollege).
Doelgroep voor deze taalondersteuning is NT2’ers van 11 – 20 jaar die minder dan 6 jaar in Nederland wonen. Wettelijk gelden voor deze groep extra voorzieningen zoals toetstijdverlenging en woordenboekgebruik bij examens. De regio Gorinchem biedt nu via LINK ook de mogelijkheid om hen extra taalondersteuning te geven, zodat zij hun schoolopleiding succesvol kunnen doorlopen.
We begeleiden leerlingen van alle schooltypen: speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, VMBO, Mavo, Havo en Atheneum. Dit eerste jaar gaan we bouwen en daarvoor is goed contact met de scholen nodig. We hopen zo een goede en effectieve methodiek op te zetten die een structurele plek in het Gorcums onderwijslandschap mag innemen. Wij gaan ervoor!

Het LINK-jaar is verdeeld in vier blokken van 10 weken. Aanmelden kan ook gedurende het schooljaar. U kunt contact opnemen via www.linknt2.nl (website in aanbouw).


Eerste conferentie LINK-ISK-scholenveld

Op woensdag 25 september waren circa 25 vertegenwoordigers van 15 (school)organisaties te gast op onze nieuwe locatie. Ze werden ontvangen door een aantal ISK-leerlingen die met veel plezier naambordjes schreven en thee inschonken.

boeken Er waren op verschillende plekken leermiddelen uitgestald, gerelateerd aan de verschillende leerroutes die binnen de ISK gehanteerd worden. De leerlingen vertelden desgewenst wat er in de les behandeld werd en met welke materialen ze werkten.
Leerroutes ISK

Hieronder ziet u de leerroutes binnen de ISK in schema weergegeven (ontleend aan Lowan, kijk op lowan.nl voor meer interessante informatie over de ontwikkeling van (leerplichtige) tweedetaalleerders in Nederland).

Leerroutes


Pittig

Tijdens een interactieve presentatie is de schoolloopbaan van een leerplichtige nieuwkomer onder de loep genomen. Van de intake bij de ISK, het volgen van de passende leerroute, het schakelen (lessen volgen) op een Nederlandse school tot de uitstroom naar een vervolgopleiding. En dan begint het pas echt want alle studieboeken zijn opeens op A2- of B1-niveau (1F en hoger) en dan mis je zomaar 20 % of meer van de woordenschat die gebruikt wordt. We hebben ervaren dat het dan nog knap lastig wordt om de tekst goed te begrijpen. Kijk zelf maar: Waar gaat deze tekst over? 20 % van de woorden is weggelaten...

We moeten -, zei een - uit Singapore tegen me. We hebben geen - meer. Singapore is maar een klein - met een sterk groeiende bevolking. We - met zo’n - - dat we niet anders kunnen. - - ik iedereen een huis met een - aan beide - , het liefst er -. Voor de meeste mensen is dit nog steeds de - wijze van -, maar dat is een niet meer te - - geworden.


Samenwerking

Alle aanwezigen waren het erover eens dat samenwerking het toverwoord is als we deze groep leerlingen willen helpen succesvol te zijn op de school waar ze thuishoren. Aan motivatie en inzet van de leerlingen ontbreekt het meestal niet. In het tweede deel van de conferentie hebben we drie vragen voorgelegd om concreet te maken op welk gebied samenwerking zinvol zou zijn.

Vraag 1: Welke vragen leven er bij jouw organisatie op het gebied van NT2?
• Waar horen knelpunten thuis? Wat te doen bij NT2-problematiek binnen de school?
• Hoe bepaal je welke ondersteuning een NT2-leerling nodig heeft?
• Kunnen we leerlingen volgen als ze na de ISK naar een andere school gaan? Wat zijn hun resultaten en hoeveel van hen halen een diploma?
• Hoe kun je weten of het probleem bij een NT2-leerling de taal is of iets anders?
• Hoe kun je ouders van NT2’ers betrekken bij het onderwijs?
• Wanneer neem je wel of niet een Cito-toets af bij een NT2-leerling?

Vraag 2: Welke best practices heeft jouw organisatie op het gebied van NT2?
• Taal leuk houden! Films, tv-series (Regels van Floor!) nabespreken.
• Lezen omdat het leuk is: zelf/samen boeken kiezen en bespreken.
• Mentaliteit van NT2’ers is zeer positief.
• Start LINK en Expertisecentrum van Da Vinci: zij bieden hetzelfde voor verwante doelgroepen: taalondersteuning door ervaren NT2-docenten, intervisie collega’s, kenniscentrum voor allerlei vragen op het gebied van NT2.
• Buddysysteem voor NT2’ers en Nederlandse jongeren. Binnen Omnia is daar een programma voor met concrete activiteiten en bonuspunten wat goed werkt.

Vraag 3: Wat moet LINK bieden om voor jouw organisatie van toegevoegde waarde te zijn?
• Contact met het primair onderwijs met betrekking tot schooladvies voor NT2’ers.
• E-mailcontact met mentoren over voortgang leerproces bij LINK.
• Geregeld informatie sturen, bv in de vorm van een Nieuwsbrief.
• Kennisoverdracht, ervaringen uitwisselen, intervisie.
• Ondersteuning en informatie voor docenten zodat NT2 net zo bekend wordt onder docenten als dyslexie.
• Workshops/cursussen aanbieden (of organiseren) naar aanleiding van concrete behoefte uit het veld.


Tot slot

teamHet voltallige team van ISK en LINK dankt jullie hartelijk voor je komst en we hopen dat deze eerste Nieuwsbrief gaat helpen om het verhaal in eigen kring te verspreiden.
Achter: Jorgos Tentsakis, Tineke Outer, Inge Hoogeslag, Timo Hendriks.
Voor: Amina Greveling, Robert van Voorden, Karin Schreuder, Madelaine de Winde, Tilly de Jong, Petra de Jong.

De website van LINK is in aanbouw, voor contactgegevens kun je kijken op: www.linknt2.nl. Informatie over de ISK vind je op www.isk-gorinchem-de-toekomst.nl.
Tot ziens!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *