Leerroute 2 & 3

Profiel VO

Leerroute 2

Deze leerroute kent drie uitstroomprofielen nl. MBO Entree, MBO niveau 2 opleiding en VMBO Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-BB). Volg je het profiel VO, dan stroom je uit naar de VMBO Basisberoepsgerichte leerweg. In deze route ontwikkel je naast het Nederlands, schoolse vaardigheden, zelfstandig leren en is er ruimte voor talentontwikkeling.

Om jouw leertraject zo succesvol mogelijk te maken ga je lessen volgen bij de TOPklas van het Omnia college. De TOPklas is een speciale klas voor nieuwkomers waar extra aandacht is voor jouw taalontwikkeling. Je kan daar aanvullende vakken volgen als bv. wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en praktijkvakken.

Leerroute 3

In deze route heb je in land van herkomst de basisschool afgerond en soms ook al enige jaren voortgezet onderwijs gevolgd. Je hebt al kennis van Engels, je bent gemotiveerd om te leren en je kan zelfstandig werken. Je leert in deze route in een hoog tempo Nederlands als tweede taal. Jouw programma zal daarom ook al snel aangevuld worden met andere vakken als wiskunde en Engels. Als je uitstroomprofiel bekend is, wordt een passend vakkenpakket gekozen en wordt er gekeken bij welke school je extra vakken gaat volgen. Je kunt extra vakken volgen bij het Omnia college en het Fortes Lyceum in Gorinchem. Er gaat daarom veel aandacht uit naar beroepskeuze en mogelijke vervolgopleidingen waarbij er zo min mogelijk tijdsverlies aanwezig is.

Vakken naast Nederlands zijn, rekenen, burgerschap, loopbaanoriëntatie, gym, mentorlessen, crea, (maatschappelijke) stages en extra lessen gericht op jouw programma.

In leerroute 3 stroom je uit in de leeftijd van 12-16 jaar naar VMBO Kader Beroeps leerweg, VMBO Gemengde leerweg, VMBO Theoretische leerweg, HAVO of VWO.

 

Leerroute 2: Uitstroom taalniveau VMBO-BB

 
  • Luisteren50%
  • Lezen50%
  • Gesprekken50%
  • Spreken50%
  • Schrijven50%
0 A1 A2 B1 B2
 
 

Leerroute 3: Uitstroom taalniveau VMBO-KB, VMBO-GL & VMBO-TL (onderbouw)

 
 
  • Luisteren55%
  • Lezen55%
  • Gesprekken55%
  • Spreken55%
  • Schrijven55%
 
0 A1 A2 B1 B2
 
 

Leerroute 3: Uitstroom taalniveau VMBO-KB, VMBO-GL & VMBO-TL (bovenbouw)

 
 
  • Luisteren60%
  • Lezen60%
  • Gesprekken60%
  • Spreken60%
  • Schrijven60%
 
0 A1 A2 B1 B2
 
 

Leerroute 3: Uitstroomprofiel taalniveau HAVO of VWO (onderbouw)

 
 
  • Luisteren75%
  • Lezen75%
  • Gesprekken75%
  • Spreken75%
  • Schrijven75%
 
0 A1 A2 B1 B2
 
 

Leerroute 3: Uitstroomprofiel taalniveau HAVO of VWO (bovenbouw)

 
 
  • Luisteren85%
  • Lezen85%
  • Gesprekken85%
  • Spreken85%
  • Schrijven85%
 
0 A1 A2 B1 B2
 
 

Uitstroom taalniveau MBO Entree

 
 
  • Luisteren50%
  • Lezen50%
  • Gesprekken50%
  • Spreken50%
  • Schrijven45%
 
0 A1 A2 B1 B2
 
 

Uitstroom taalniveau MBO niveau 2

 
 
  • Luisteren70%
  • Lezen70%
  • Gesprekken70%
  • Spreken70%
  • Schrijven70%
 
0 A1 A2 B1 B2