Sinds 1 februari 2022 verzorgt ISK De Toekomst eerste opvang voor de jongeren die in het AZC wonen. Op de locatie Stadhuisplein volgen ruim 50 leerlingen dagonderwijs waarbij ze naast Nederlands ook les krijgen in rekenen, sport en creatieve vakken.