Taalondersteuning

 
 
 

Inhoud

 
 
Groepen worden naar opleidingsniveau samengesteld. Zo hebben we nu groepen met leerlingen uit groep 8, het praktijkonderwijs (leerroute 1), vmbo (leerroute 2) en mavo/havo/vwo (leerroute 3). Bij aanmelding vragen we waar de school tegenaan loopt in de taalontwikkeling van de leerling, wat de leerpunten zijn. De leerling wordt getoetst en er volgt een intake met de leerling en de docent Nederlands of mentor van de leerling. Dan gaan we aan de slag. Globaal ziet de inhoud van de lessen er als volgt uit:
 
 
1

Opstart

Gezamenlijke opstart met aandacht voor spreekvaardigheid en woordenschat
2

Maatwerk

Individueel of in kleine groepjes werken aan maatwerkdoelen
 
 
3

Schoolwerk

Werken aan meegenomen schoolwerk onder begeleiding
4

Afsluiting

Gezamenlijke afsluiting
 
 
Van de school wordt verwacht dat zij relevant schoolwerk meegeeft aan de leerling. Periodiek wordt de voortgang van de leerling met de docent of mentor besproken en indien mogelijk worden nieuwe doelen geformuleerd. Zo zorgen we ervoor dat de LINK-lessen echt ondersteunend zijn aan de doelen die op school behaald moeten worden.

Voor een overzicht van voorbeeld LINK-leerdoelen kijkt u hier.
 
 

Organisatie en kosten

 
 
Op basis van de aanmeldingen stellen wij groepen samen. Bestaat een VO-groep uit 10 leerlingen, dan plannen we 4 lesuren in, bestaat de groep uit 5 leerlingen, dan 2 lesuren. Voor groep 8-leerlingen worden de lessen aansluitend gegeven. We proberen rekening te houden met roosters maar dat lukt nooit voor iedereen altijd. Locatie is in principe ISK de Toekomst maar als een school een groep van 5 of 10 leerlingen heeft, kunnen we op verzoek ook proberen de lessen op locatie te plannen.

Aanmelden kan het gehele jaar door maar plaatsing gebeurt in principe bij aanvang van een nieuw blok. Het schooljaar is verdeeld in vier blokken van 10 weken; voor de jaarplanning schooljaar 2019 – 2020 klik hier.

De eigen bijdrage voor scholen is 200,- euro per leerling per jaar, ongeacht het aantal blokken dat de leerling lessen volgt.
 
Contact