ISK De Toekomst

Schooljaar 2022-2023 is bijna klaar. Ook zitten we helaas helemaal vol.
We verwerken aanmeldingen van nieuwe leerlingen nog wel, maar de aangemelde leerling kan pas komend schooljaar starten.
We hopen op uw begrip.