Er worden twee lesgroepen ondergebracht de locatie Mollenburgseweg. Hier leren nieuwe Nederlanders vanaf 15 jaar de Nederlandse taal en worden ze voorbereid op vervolgonderwijs.