De internationale schakelklas is een school voor nieuwe Nederlanders in de leeftijd van 11,6 tot 18 jaar. Op een internationale schakelklas leer je de Nederlandse taal en word je voorbereid op voortgezet onderwijs, middelbaar of hoger beroepsonderwijs, (begeleid) werk of inburgering. Een internationale schakelklas is een brug tussen de school in het land van herkomst en de Nederlandse school.