admin

17/07/2020

Nieuwsbrief Juli 2020

We kijken terug op een mooi eerste jaar met LINK. Van velen van jullie hebben we feedback ontvangen en op basis daarvan gaan we volgend schooljaar nog enige verbeteringen doorvoeren. Iedereen dank voor de positieve bijdrage! In deze nieuwsbrief vind je twee praktijkverhalen: een van de LINK-groep die het hele jaar in Andel heeft gedraaid voor groep 8-leerlingen...
01/03/2020

Nieuwsbrief Maart 2020

Bij de taalondersteuning van LINK is zojuist het derde blok gestart en we beginnen al beter op elkaar ingespeeld te raken. Alle LINK-lessen vinden inmiddels in een klaslokaal plaats en dat komt de rust en de lesmogelijkheden ten goede. Ook hebben we een slag gemaakt in het...